Loading

Over het voormalig bedrijf Remy hield SIWE ongeveer tien jaar geleden een tentoonstelling in de Molens Van Orshoven. Sindsdien is het aanzicht van de voormalige site van de rijstzetmeel- en stijfselfabrieken Remy sterk geëvo¬lueerd. De industriële activiteiten werden geconcentreerd in het noordelijk deel, terwijl de door Remy verkochte gebouwen tussen het kanaal en het station wer¬den gerenoveerd (zoals de tot kantoren herbestemde betonnen Remy-toren) of er kwamen nieuwe kantoorgebouwen. U leest hierover meer in MOZAIEK - Stadsvernieuwing Leuven, jg. 6, nr. 2, juni 2009, p. 13.

Adres:
Wijgmaal
Vlaams-Brabant
Mail:
Tel:
Website: