Loading

Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging

AANBOD


Behartigen van de ledenbelangen en ondersteunen van een netwerk.

De K VIV biedt haar leden een toegevoegde waarde voor de uitbouw van hun loopbaan. Het professioneel en sociaal netwerk dat leden kunnen uitbouwen dankzij de K VIV is een belangrijke aanvullende component.


Promoten van de complementariteit van de twee ingenieursprofielen.

De K VIV ijvert voor een duidelijk onderscheid tussen twee kwalitatief hoogstaande ingenieursprofielen: de meer praktisch ingestelde en de meer theoretisch onderbouwde opleiding.

Ondersteunen van de alumniverenigingen van ingenieursfaculteiten.

De K VIV geeft een toegevoegde waarde aan de alumniverenigingen door hun gemeenschappelijke belangen te behartigen. De K VIV focust daarbij op ondersteuning en samenwerking.

Actief initiëren en uitbouwen van het platform 'technologie en maatschappij'.

De K VIV geeft vorm aan een platform waar technologie en maatschappij elkaar ontmoeten.

Samenwerken over de grenzen heen.

De K VIV ondersteunt haar leden door actieve samenwerking met partners op nationaal en internationaal vlak.

Adres: Desguinlei 214
2018 Antwerpen
Antwerpen
Mail: info@kviv.be
Tel: 03 260 08 40
Website: http://www.kviv.be