Loading

Vereniging ter bevordering van de Vlaamse Maritieme Tradities (VLAMAR) vzw

Deze vereniging werd opgericht eind 2005 en is de voortzetting van de in 1994 te Nieuwpoort opgerichte vereniging 'Zeilend Vlaanderen'. VLAMAR vzw heeft als doelstellingen de promotie van Vlaanderen op nautisch gebied door de zeilvaarttraditie, het zeemanschap en de traditionele scheepvaartberoepen in stand te houden en te bevorderen middels:* het verwerven, herstellen, onderhouden en in de vaart brengen van oude schepen met hun traditionele tuigage en aandrijving;

* deel te nemen aan nationale en internationale maritieme manifestaties en samen te werken met gelijkgerichte organisaties in Europa;

* het inzetten van traditionele schepen voor representatieve doeleinden;

* het aanleggen van een praktijkgerichte documentatie inzake traditionele scheepvaarttypes, navigatiemiddelen en scheepvaartgeschiedenis;

* advies te verstrekken aan de voor het maritiem erfgoed bevoegde beleidsinstanties

* fondsen en ondersteuning ter realisatie van haar doelstellingen te verwervenDe vereniging beoogt in haar werking bijzondere aandacht te besteden aan de jeugd en aan maatschappelijk zwakkere groepen. De vzw heeft momenteel een 100 jaar oude Tjalk in beheer die zij gaan restaureren en terug in de vaart brengen.

Adres: Markt 61 d
2440 Geel
Antwerpen
Mail: vlamar@telenet.be
Tel:
Website: